Wat doet een bewindvoerder Kosmos Bewind

Wat doet een bewindvoerder?

Contact met organisaties

 • Wordt contactpersoon
  • Meldt bewind aan alle organisaties
  • Krijgt alle post/mail/telefoon
 • Vraagt bijzondere bijstand aan voor kosten bewindvoering

Bank en geld

 • Inkomsten en uitgaven
  • Opent bankrekening
  • Betaalt uw rekeningen
 • Leefgeld
  • Opent bankrekening
  • Geeft u leefgeld

Elk jaar

 • Stuurt elk jaar financieel overzicht naar de rechter
 • Doet elk jaar belastingaangifte

Bij schulden

 • Neemt contact op met schuldeisers en maakt overzicht schulden
 • Start met schuldhulpverlening op (+- 6 maanden na start bewind)